توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / حوزه موضوعات / اندیشه / مسئول و مسئله روز / عدالت مسئله هر روز ماست

مسئول و مسئله روز / عدالت مسئله هر روز ماست


ابوالفضل بیکی

ابوالفضل بیکی

انسان انقلاب اسلامی، انسان مسئول است. مسئول در برابر خودش و جامعه‌اش. انسانی که مسائل را میبیند، تحلیل میکند و سعی میکند مسئله‌ی روز را بفهمد و حل کند.

امروز با شیوع این ویروس منحوس، یک مسئله به مسائلمان اضافه شده است. سوال این است که نیروی انقلاب چه موضعی در قبال این مسئله گرفت و میگیرد؟ آیا موضع او، موضع انسان انقلاب اسلامی است؟

اگر این ویروس را یک بازی برای کاهش مشارکت در انتخابات خواندی، بدان که موضع‌ات موضع انسان انقلاب اسلامی نبوده است.

اگر این ویروس را حربه ای برای تخریب دین و زیارت خواندی، بدان که موضع‌ات موضع انسان انقلاب اسلامی نبوده است.

اگر این ویروس را کار دشمن خواندی و هیچ اقدامی برای از بین بردن آن نکردی، بدان که موضع‌ات موضع انسان انقلاب اسلامی نبوده است.
و اگرهای دیگر…

اما بنظرم اگر در این میان، سلامت مردم را مسئله خود دانستی و با همه توانایی خود به میدان آمدی تا در کنار مردم بمانی و امید را در دلها زنده نگه داری باید بگویم به مسئله‌ و وظیفه امروز انسان انقلاب اسلامی عمل کرده ای.

بسیار دیدم و شنیدم که طلبه، بسیجی و هیئتی به خوبی مسئله امروز را شناختند و سعادت جامعه خویش را در سلامت آن دیدند و از آنچه میتوانستند دریغ نکردند. دیدم که چگونه نیروهای انقلاب با علاقه‌های متفاوت باهم جمع شدند، گفتگو کردند و از ایده تا عمل را برای حل مسئله امروز دنبال کردند‌.

مسئله امروز را شناختیم اما مسئله بقیه روزها و بقیه مسئله‌ها را چطور؟ آنها را هم شناختیم؟

کرونا مسئله امروز ماست که فردای روزی که از بین برود دیگر مسئله ما نخواهد بود اما چیزی مثل عدالت مسئله هر روز ماست برای آن چقدر بایکدیگر جمع شدیم؟ چقدر گفتگو کردیم؟ چقدر ایده دادیم؟ چقدر عمل کردیم؟ مگر مردم بخاطر وجود فاصله طبقاتی و تبعیض ناامید نمیشوند؟ برای امیدواری مردم چه کردیم؟

مگر در بیانیه گام دوم انقلاب نخوانیدم که عدالت در صدر هدف های اولیه جمهوری اسلامی است و بین آنچه تاکنون شده و آنچه باید میشده است فاصله ای ژرف وجود دارد؟ بنابراین انسان انقلاب اسلامی باید یکی از مسائل مهم امروز که در حقیقت در صدر اهداف بوده است را عدالت بداند و برای آن نیز شب و روز نشناسد.


  • ابوالفضل بیکی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.