توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / حوزه موضوعات / جامعه / دوپینگ رسانه‌ای سیدحسن آقامیری

دوپینگ رسانه‌ای سیدحسن آقامیری


طلاب انقلابی

حسین کاوه

سه عامل اصلی باعث فراگیر شدن حرف‌ها و طبیعتاً مخاطبین سیدحسن آقامیری شد که در گسترش شعاع شبهه افکنی و نشر افکار خام و التقاطی وی نقش بسزایی داشتند.

  1. بیان و خطابه‌ی نسبتا خوب
  2. انتخاب سوژه‌های جنجالی و پرداختن هیجانی و عوام پسندانه به آنها
  3. تیم قوی و حرفه‌ای رسانه‌ای

افرادی که دو ویژگی اول را در حد کمال خود دارا می‌باشند کم نیستند لذا مهمترین عامل از عوامل سه گانه فوق در بُلد شدن آقامیری به نظر نگارنده عامل سوم می‌باشد. گرچه عامل دوم هم در تثبیت مخاطب کم تأثیر نبوده است ولی عامل سوم مقدم بر آن است.

و این است قدرت رسانه و فنون محتوا پردازی شبهه هالیوودی که کاهی را کوه جلوه می‌دهد و کوهی را کاه، آقامیری مانند کف روی آب است که همچون سایر معرکه گیران بزک شده به زودی از بین خواهد رفت، ولی رسانه و رسانه‌ای‌های . . . همچنان باقی هستند.


  • حسین کاوه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.