توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / حوزه موضوعات / راه هدایت هیچگاه بسته نیست

راه هدایت هیچگاه بسته نیست


طلاب انقلابی

محمد حقی

مشغول خواندن درباره حربن یزید ریاحی بودم.

در مواجهه با سپاه امام بسیار سخت گرفت و برخورد او در برخی منازل آنقدر تلخ و زننده بود که فی المثل زهیر بن قین رخصت جنگ طلبید و حضرت به او فرمود که نمی خواهم آغاز کننده جنگ باشم.

چه در منزل ذوحسم که اولین ملاقات حر و امام حسین است و چه در برخی بگو مگوهایش با امام حسین علیه السلام.
چه آنجایی که امام دستور بازگشت داد و حر مانع حرکت امام شد و حضرت را ناراحت کرد.
چه آنجایی که حضرت را بالاجبار به منزل عذیب کوچ داد.

چه آنجایی که بدنبال دستگیری برخی از یاران امام حسین است که به تازگی از کوفه رسیده اند و حضرت پس از گفتگوی چندباره مانع حر می شود.
چه آنجایی که در مقام امتثال دستور ابن زیاد تصمیم گرفت حضرت را در سرزمینی خشک و بی آب فرود آورد و همین هم باز دوباره به بگو مگوی او با امام حسین منجر می شود.

به نظرم اگر بازگشت او از مسیر ضلالت و گمراهی نبود هیچ بعید نبود که در زیارت نامه های شیعه فرازهایی نیز به لعن حر بن یزید اختصاص پیدا می کرد.

ولیک از آنجا که راه هدایت هیچگاه بسته نیست
روز عاشورای حر روز فلاح و رستگاری او شد.
در خبر است که در حالی که رعشه تمام وجود او را گرفته بود به خیمه گاه حسین علیه السلام نزدیک می شد.
آنگاه که به حسین علیه السلام رسید سپرش را واژگون کرد و بر او سلام گفت.


  • محمد حقی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.