توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / سرویس پیرو / تعامل در گفتگو و تضارب آرا، ضرورت کار تشکیلاتی

تعامل در گفتگو و تضارب آرا، ضرورت کار تشکیلاتی


طلاب انقلابی

علی مهدیان

برای کسانی که اهل کار تشکیلاتی هستند مباحثه و جلسه یک رفتار کلیدی است. جلسات حقیقی برای کار تشکیلاتی حکم فکر کردن را دارند در زندگی فردی. یکی از مهمترین مشغولیتهای ما طلبه ها گفتگوی علمی یا مباحثه است. با این حال به نظرم توجه به اخلاق حضور در جلسات برای همه انسانها لازم است.

لحظه ای توجه قبل از اظهار نظر، یعنی یک توجه به دل کنم و ببینم آیا با این حرف، نفسم حال میاید و میخواهم خود را مطرح کنم یا بنا دارم بفهمم و بفهمانم و کار را جلو ببرم. به اندازه یک بسم الله توجه کنم.

حرص «گفتن» نداشته باشم چنانکه ترس از «گفتن» هم نداشته باشم.

طوری به حرف دیگران گوش بدهم که گویا راغب هستم بشنوم و حرفهای او برایم مهم است. احترام به دیگران و به کلامشان و به فکرشان تبدیل به یک سیره در گفتگوها شود. در اظهار نظرها نباید بوی بی احترامی به فکر یا حرف یا شخصیت کسی وجود داشته باشد.

اگر کسی به من بی احترامی کرد، مرا ضایع کرد، بنای اولیه ام این است که ساکت باشم تا عصبانیتم فروکش کند اگر این اتفاق نیفتاد هیچ چیزی نگویم تا بر خودم مسلط شوم و حالت عادی پیدا کنم به گونه ای که بتوانم با طیب نفس بدی او را با خوبی جواب بدهم.(حدیث عنوان بصری را حتما ببینید)

تلاش کنم در همه حال روحیه استفهام و پژوهشگری خود را حفظ کنم و تلاش کنم امور بیشتری را در همان جلسه دریافت کنم و بفهمم. از بین سخنان هر کس نکته خوب و درست را بفهمم و به دیگران هم نشان دهم، بعد حرف خود را بیان کنم .

تلاش کنم فضای عمومی جلسه پر از نشاط با هم اندیشیدن باشد. اندیشیدن برای اقدام نه اندیشه های لغو.

جلسه خوب جلسه ای است که در انتهای آن احساس رفاقت و صمیمیت بین افراد اضافه شده باشد. عزم بر حرکت بیشتر شده باشد. دلها نسبت به آینده امیدوار باشد. جلسه خوب جلسه ای است که یک قدم ما را به امام زمان و به خدا نزدیک کند. این احساسی است که در نهایت باید داشته باشیم. این اخلاق بسیجیها خوب بود که جلسات را با ذکر شروع میکردند و با ذکر تمام میکردند این کار در محتوای جلسات کم و بیش، موثر بود.


  • علی مهدیان

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.