توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / حوزه موضوعات / جامعه / اصل‏ چهل و دوم قانون اساسی

اصل‏ چهل و دوم قانون اساسی


فصل سوم: حقوق ملت

اصل ۴۲: اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.


  • حسین کاوه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.