توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / حوزه موضوعات / اقتصاد / دل نوشته / بیچاره ترین روزهای فقر

دل نوشته / بیچاره ترین روزهای فقر


طلاب انقلابیبیچاره این فقیران و کارتن خواب ها

بیچاره تمام مستمندان شهر

بیچاره تمام کودکان گرسنه

بیچاره آن دخترک فال فروش

ببچاره تمام دستفروش های شهر

که بازیچه شدند

و بیچاره تمام فریادها

بیچاره تمام عدالت خواهان

که تمام فریادهایشان بازیچه شد

بازیچه دست بزرگترین دشمنان عدالت

این فقیرها و کارتن خواب ها

این روزها از همیشه بیچاره ترند

که فریاد عدالت خواهی شان شنیده میشود

و تکرار میشود

و دست به دست میشود و لایک هم میخورد

اما نه برای حل مشکل شان

نه برای ساخت سرپناه برایشان

نه برای دلجویی از قلب های رنجورشان

فقط برای اینکه بزرگترین دشمنان عدالت

حواس ها را پرت کنند از ظلمی که کرده اند

حواس ها را پرت کنند از ظلمی که میکنند

و این فقیران

این روزها از همیشه بیچاره ترند

که بیچارگی شان شده وسیله ی دست کسانی

که به این روزشان انداختند

امروز از همیشه بیچاره ترند

که به بازی گرفته شده اند

.

با کمال تاسف باید عرض کنم که این یک بازی ست

یک بازی کثیف

اینها بازی کردن را خوب بلدند

همین چند سال پیش

احساسات مذهبی مردم را به بازی گرفتند و رنگ سبز را علم کردند

و از شادی و هلهله زیر پرچم سبز در روز عاشورا خجالت نکشیدند

سید بود و حرمت شکنان روز عاشورا را مردم خداجو نامید

اینها احساسات ملی مردم را به بازی گرفتند و فتنه کردند

احساسات مردم را به بازی گرفتند تا به قدرت برسند

و ملت هوشیار بود و شکست خوردند

اما این روزها

در سالروز همان کودتا

دوباره بازی تازه ای را شروع کرده اند

بازی با احساسات عدالت خواهانه ملت

برای به حاشیه راندن یاد آن کودتا

و این روزها

فقیران و بیچارگان شهر

از همیشه بیچاره ترند

که به بازی گرفته شده اند

یک بازی کثیف

.

آی فتنه گرها!

آی کودتاچیان ۸۸!

حس عدالت خواهی مردم

بازیچه نیست


  • جناب آقای احمد کریمی لیچائی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.