توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / حوزه موضوعات / جامعه / مرگ خاموش فرهنگی با استقبال جمعی

مرگ خاموش فرهنگی با استقبال جمعی


طلاب انقلابی

مسعود ارحامی

چند روز پیش که اتفاقی در شبکه ای یکی از فیلم های قدیمی نگاه می کردم متوجه نکات جالب و تامل براگیزی شدم. نکاتی که با یه نگاه اجمالی به فیلم های صد و اسیما در دهه های قبل و فیلم های سالهای اخیر به خوبی روشن می شود.
شبکه آی فیلم که این برنامه ها را کنار هم پخش می کند به خوبی نشان دهنده تغییر فرهنگ و یا به تعبیر من مرگ خاموش فرهنگ است.
سوال این جاست که فرهنگ دچار مرگ خاموش شده است یا صدا و سیما مرده است که فرهنگ را مرده نشان می دهد؟
فیلم های دهه هفتاد و هشتاد نکات مهمی را به جامعه القا می کند از جمله احترام به پدر و مادر و احترام به بزرگتر حیا و غیرت و عفاف. چیزهایی که فیلم های امروزی به راحتی نشانه رفته اند و دیگر بویی از فرهنگ های زیبای دینی را نمی دهند. به عنوان مثال فیلم کهنه سوار علاوه بر نوع پوشش وحجاب خانم ها که کاملا نشان دهنده فرهنگ حاکم آن زمان است به محکمی و با قاطعیت در مقابل بی حیایی می ایستد به گونه ای که دخترها اجازه صحبت از خواستگار خودشان را ندارند و این بزرگترها هستند که باید در مورد این مسایل نظر بدهند.
احترام به پدر و بزرگتر به حدی است که حتی پسر بزرگ خانواده هم اجازه ندارد بالاتر از حرف پدر حرفی بزند و یا با اندک بی احترامی با آن ها صحبت کند.
اما فیلم های امروزی از جمله در فیلم هشت ونیم دقیقه نشان می دهد که دختر به راحتی میتواند خواستگار خودش را با ارتباطات بیرون از خانواده پیدا کند و با او در ارتباط باشد و اگر بزرگتر ها مخالفت کردند به راحتی مقابل آن ها بایستد و حتی توهین یا بی احترامی کند تا جایی که به اهداف خود برسد.
آیا این تغییرات باعث فرهنگ سازی و عادی کردن مسایلی غیر عادی در جامعه نمی شود؟
آیا فرهنگ است که این گونه فیلم ها را تغییرمی دهد و یا این گونه فیلم ها فرهنگ را تغییر می دهند؟
چرا این فیلم ها سعی دارند فرهنگ دینی ما را نشانه بروند و اثبات کنند که با متد غربی هم می شود زندگی کرد؟
آیا فرهنگ ما به وسیله این فیلم های پر استقبال به مرگ تدریجی و خاموش نرفته است؟ یا نمی رود؟


  • مسعود ارحامی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.