توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / حوزه موضوعات / سیاست / اصل بیست و یکم قانون اساسی

اصل بیست و یکم قانون اساسی

  • اصل ۲۱: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
  1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست‌.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست‌.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطۀ آنها در صورت نبودن ولی شرعی‌.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.