توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / پژوهش و تحقیق / توضیحاتی پیرامون شبهه ای در ولایت فقیه . . .

توضیحاتی پیرامون شبهه ای در ولایت فقیه . . .

۱۰۱۳۳یکی از مباحث مهم در بحث ولایت فقیه که در جامعه هم خیلی شنیده می شود این است که می گویند ما ولایت فقیه را قبول داریم اما ولی فقیه را نه یا به عبارت دیگر کسانی که جرات و توانایی انکار اصل ولایت فقیه را ندارند با رد کردن شخص ولی فقیه فعلی در صدد هستند تا زیر بار پذیرش ولایت نروند تاشاید بدین شکل آزادانه زندگی کنند وخود را از اعتقاد به ولایت برهانند.
شاید این اشکال خیلی ساده به نظر برسد اما پاسخ ریشه ای به آن کمی ضابطه بر است و علما بحث های زیادی مطرح کرده اند که بیان کنند پذیرش اصل ولایت همراه با پذیرش شخص است. و بدون پذیرش شخص اعتقاد به اصل ولایت معنا ندارد واین شخص اگر نباشد یک شخص دیگر و بازهم همین اشکالات از سوی افراد دیگری مطرح می شود که آن شخص را زیر سوال برده انکار می کنند. پس باید معیار وملاکی قرارداد تا بتوان به وسیله آن شخص مورد نظر را ارزیابی کرده مورد تایید قرار داد وپس از آن دیگر جایی برای انکار از سوی حق بینان وجود ندارد و مغرضان راه به جایی نخواهند برد.
آنچه اساس ویژگی وامتیاز ولی فقیه محسوب می شود دوعامل مهم است:

  1. فقاهت
  2. عدالت

فقاهت: یعنی داشتن اجتهاد جهت استخراج و استنباط مسائل شرعی از ادله دینی که در فقه شیعه ادله اربعه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است.
فقاهت یک امر ظاهری نیست که بادیدن ظاهر افراد بشود آن را در چهره او دیده تشخیص دهیم بلکه امری درونی است که تشخیص آن نیاز به معیارهایی دارد که آن معیار ها توسط اهل فن وکارشناسان مشخص است.ازاین رو برای تایید فقاهت واجتهاد باید به خبرگان مراجعه کرده وآنان هستند که می توانند این فقاهت را در افراد تایید کنند اتفاقی که درمورد ولی فقیه فعلی رخ داده است وفقاهت آن را مراجع بزرگوار و خبرگان سابق ونیز فعلی ما آن را تایید کرده،اعلام واظهار می کنند.
عدالت: عدالت درمعنای کلی آن یعنی رعایت حق همه افراد ذی حق ویا به عبارت علمی تر اعطا کل ذی حق حقه، است. وعدالت در ولی فقیه یعنی رعایت مصلحت جامعه اسلامی به صورت کلی ونه رعایت حال تک تک افراد زیرا در جامعه اسلامی ودرکل درجامعه نیازهای افراد به صورت دائم وهمیشگی برطرف نمی شود.
پس در جایی که نیاز افراد با نیاز جامعه مغایرت داشته باشد نیاز جامعه مقدم است.
واین عدالت نیز باید توسط مراجع ذی صلاح ثابت بشود یعنی کسانی آن راتایید کنند که خبره وکارشناس فن باشندوبتوانند صلاحیت جامعه را تشخیص دهند. پس درمجموع می شود گفت نمی توان اشکالی به شخص ولی فقیه وارد کرد وبه بهانه های مختلف آن را زیر سوال برد. لازمه پذیرش ولایت فقیه،پذیرش ولی فقیه نیز هست.
اشکالات وارد شده دررابطه باشخص ولی فقیه بی اساس بوده ونمی توان آن ها را دستاویزی برای تفرقه افکنی درجامعه قرار داد باوجود خبرگان باهوش و بصیر و نیز کارشناسان آگاه نباید این اشکالات را مطرح کرد.


  • برگرفته از دروس استاد حجت الاسلام بالادستیان

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.