توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / پژوهش و تحقیق / کارهایی که اولین بار توسط پیامبران صورت پذیرفت

کارهایی که اولین بار توسط پیامبران صورت پذیرفت


۱۰۰۹۴حضرت آدم علیه السلام

اولین کسی که شعر به عربی سرود.

اولین کسی که بر روی زمین شخم کاری کرد.

اولین کسی که خانه کعبه را بنا نمود.

اولین کسی که درهم چهارگوش ساخت.

اولین کسی که برایش قبر کنده شد و لحد تهیه گشت.

اولین کسی که روزه گرفت که در هر ماه سه روز روزه می گرفت.

اولین کسی که گریه کرد.

اولین کسی که حج به جا آورد.

حضرت ابراهیم علیه السلام

اولین کسی که بر منبر رفت و خطبه خواند.

اولین کسی که در راه خدا جهاد کرد.

اولین کسی که تیر و کمان ساخت.

اولین کسی که پرچم برافراشت.

اولین کسی که الله اکبر گفت.

اولین کسی که برابر بت پرستی قیام کرد.

حضرت ادریس علیه السلام

اولین کسی که علم حساب را وضع کرد.

اولین کسی که خیاطی کرد.

اولین کسی که خط نوشت.

اولین کسی که وسایل جنگی ساخت.

اولین کسی که شهر بنا کرد.

حضرت نوح علیه السلام

اولین کسی که سگ را به نگهبانی واداشت.

اولین کسی که کشتی ساخت و به روی آب روانه کرد.

اولین کسی که ساعتهای دوازده گانه را وضع کرد.

حضرت سلیمان علیه السلام

اولین کسی که قبا پوشید.

اولین کسی که شِکَر تهیه کرد.

اولین کسی که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

حضرت یحیی علیه السلام

اولین طفلی که شش ماهه به دنیا آمد و زنده ماند.

حضرت شعیب علیه السلام

اولین کسی که پیمانه و ترازو ساخت.

حضرت داود علیه السلام

اولین کسی که زره ساخت.

حضرت موسی علیه السلام

اولین کسی که در بنی اسرائیل به پیامبری مبعوث شد.

حضرت عیسی علیه السلام

اولین کسی که به آسمان صعود کرد.

حضرت محمد صلی الله علیه واله وسلم

اولین کسی که لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم گفت.

اولین کسی که به ربوبیت حق تعالی ایمان آورد.


  • جناب آقای حسین کاوه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.