توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / پژوهش و تحقیق / اقرار زیست شناسان بزرگ جهان در اثبات وجود خدا

اقرار زیست شناسان بزرگ جهان در اثبات وجود خدا

۱۰۰۸۸داروین CR DARWIN زیست شناس بریتانیایی

عقل رشید و فکر سلیم کمترین شبهه ای ندارد که محال است این جهان پهناور با این همه آیات روشن و شواهد متقن، با این همه نفوس ناطقه و عقول متفکره، بر اثر اتفاق کور و نادان بوجود آمده باشد؛ زیرا تصادف نابینا قادر نیست نظام منظم بیافریند و سازمان حکیمانه ای بوجود آورد، به نظر من این بزرگترین برهان بر وجود ذات اقدس الهی است. [۱]

آلبرت ماک کومب وینچستر ALBERT MC COMDS WINCHESTER زیست شناس و دکتر در فلسفه

علوم بر بصیرت انسان می افزاید و شخص، خدای خود را بهتر میشناسد و عظمت و قدرت و صنع وی را بیشتر درک میکند. هر کشف تازه ای که در دنیای علم به وقوع می پیوندد، صدها مرتبه بر استواری ایمان می افزاید و آثار شرک و وسوسه های نهایی را که کم و بیش در باطن معتقدات ما وجود دارد را از بین می برد و جای آن را به افکار عالی خدا شناسی و توحید می بخشد. [۲]

لسترجان زیمرمن  LESTER JOHN ZMMERMAN گیاه شناس و دکتر در فلسفه

تمام کائنات را خدا آفریده و خداست که همواره آنها را حفظ و نگهداری می کند. هر قدر به مطالعه خود ادامه می دهم و در طبیعت و خاک و گیاه دقت می کنم، ایمانم به خدا فزونی می یابد و هر روز بیشتر از روز پیش به حیرت و ستایش در پیشگاه عظمتش زانو می زنم و سر تعظیم فرود می آورم. [۳]

ادوارلوترکیل EDWARD LUTHER KESSEL  دانشمند حشره شناس و رئیس اداره ی زیست شناسی در دانشگاه سانفرانسیسکو

در سال های اخیر در نتیجه ی مطالعات علمی دلایل جدیدی برای اثبات صانع به دست آمده که دلایل فلسفی سابق را تایید و تقویت می کند، البته دلایل سابق برای ایمان به خدا کافی و برای کسی که تعصب را کنار می گذاشت بیش از حد نیاز و لزوم بودند ولی من به عنوان یک شخص مؤمن از اضافه شدن دلایل جدید به دلایل قدیمی از دو لحاظ خوش وقتم : نخست اینکه دلایل مزبور از صفات خداوندی مفاهیم روشن تری می دهند، دیگر آنکه چشم عده ای از دانشمندان با وجدان ولی بدبین را باز کرده و آنها را مجبور می کند که به خدا ایمان آورند. اخیرا در کشور ما نهضتی در توجه به مذهب ایجاد شده و مذهب برای خود راه وسیع تری باز نموده و این راه نه تنها در خلاف جهت علوم نیست بلکه درست به موازات راهی است که علوم در آن پیشرفت می کنند و مسلم است که دلایل علمی جدید که وجود صانعی را ثابت و ایجاب می کنند در این مورد مؤثر بوده اند. [۴]

آساگری AEAGRAY گیاه شناس بزرگ

هیچ مرد خدا شناسی نمی تواند قبول کند که آنچه را که علوم از عالم ماورای طبیعت به عالم طبیعت می آورد مخالفت و مباینتی با دین دارد . مسیر علوم و طبیعت یکی است . . . علوم نخست به مطالعه و استنباط پدیده های طبیعت می پردازد و سپس آنها را به مشیت آفریدگاری توانا نسبت می دهد. [۵]


  1. اصل الانواع صفحه۲۶
  2. پژوهشی در باره قران و پیامبر صفحه ۲۸۴ – اثبات وجود خدا صفحه ۱۹۲
  3. اثبات و جود خدا چاپ سوم صفحه ۲۳۲
  4. اثبات وجود خدا چاپ سوم صفحه ۱۹۰ – آفریدگار جهان چاپ دهم صفحه ۲۳۱
  5. اثبات وجود خدا چاپ سوم صفحه ۱۲۷

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.