توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / پژوهش و تحقیق / اقرار شیمی دانان بزرگ جهان در اثبات وجود خدا

اقرار شیمی دانان بزرگ جهان در اثبات وجود خدا

۱۰۰۸۷واین یو اولت WAYME U AULT متخصص در شیمی زمینی و دکتر در فلسفه

خدا نیروی مادی و محدود نیست و فکر و تجربه محدود بشر نمیتواند آنرا تعریف و تحدید کند، ایمان و اعتقاد به هستی خدا یک کار قلبی است گر چه اثبات “علت اولی” و “علت العلل” بوسیله علم نیز بطور غیر مستقیم این ایمان قلبی را تایید می کند. [۱]

لامنه LAMENE NNAIS شیمیست معروف

کلمه ای که در انکار خالق گفته شود لب گوینده را می سوزاند. [۲]

جان ادلف بوهلر JOHN ADOLPH BUEHLER دانشمند شیمی و دکتر در فلسفه

بشر می تواند مجهولات طبیعت را کشف و درک کند ولی نمی تواند قوانین طبیعی را خلق و ایجاد نماید. خدا قوانین طبیعت را وضع می کند و بشر این قوانین را کشف و تفسیر می نماید. هر قانونی را که بشر کشف می کند او را یک قدم به خدا نزدیک تر می سازد و خدا را بهتر به او می شناساند. خدای مهربان بدین وسیله خود را به بشر می نمایاند، اما این تنها وسیله ی تجلی او نیست، زیرا وی خود را به وسیله ی پیامبران و کتب مقدسه نیز به بشر معر فی کرده واین خیلی مهم تر است. [۳]

المرو مورو ELMERW MAURER محقق شیمی

من به عنوان یک شیمیدان به وجود خدایی حاضر و ناظر ایمان دارم و به عقیده ی من یک حکمت عالیه لاهوتی ( خدایی ) تمام دنیا و مافیها را آفریده و آن همانا پروردگار بزرگ است. [۴]

دونالد رابرت کار DONALD ROBERT CARR متخصص ژئوشیمی و دکتر در فلسفه

نظم و ترتیب عالم که مورد نیاز دانشمندان است نه تنها از نظر خلقت وجود خدا را ایجاب میکند بلکه برای ادامه این نظم و ترتیب و هدایت عالم وجود دارد یک حکمت عالیه لازم می آید. [۵]


  1. اثبات وجود خدا چاپ سوم صفحه ۲۴۴

  2. دائره المعارف فریدوجدی جلد ۱ صفحه ۴۸۲ –  آفریدگار جهان چاپ دهم صفحه ۲۳۲

  3. اثبات وجود خدا چاپ سوم صفحه ۱۹۰
  4. اثبات وجود خدا چاپ سوم صفحه ۲۳۸

  5. اثبات وجود خدا چاپ سوم صفحه ۱۵۶

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.