توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / پژوهش و تحقیق / اعتراف فلاسفه و حکمای بزرگ دنیا در اثبات وجود خدا

اعتراف فلاسفه و حکمای بزرگ دنیا در اثبات وجود خدا

۱۰۰۸۴

۱ افلاطون PLATON از زعمای فلاسفه

از برای این عالم پدید آورنده و صانعی است که همیشه بوده و خواهد بود. [۱]

۲ – امانوئل کانت IMMANUEL KANT فیلسوف معروف آلمانی

جهان چنان صحنه پهناوری از تنوع و نظم و هماهنگی و هدف یابی و زیبایی است که با وجود معرفت اندکی که آدمی دارد توانسته است از آن تحصیل کند. در برابر این همه عجائب شگرف، هر زبانی قوت تعبیر و بیان و هر عددی نیروی اندازه گیری و حتی عقل ما حدود خود را از دست میدهد، تا آنجا که غرق شگفتی می شویم و به سکوت احترام آمیز میپردازیم و از این راه فکر ما اوج میگیرد و خود را تا قطعی ترین ایمان به مقام آفریننده جهان نائل می سازد. [۲]

۳ – ژان ژاک روسو JEAN JAC ROUSSEAU حکیم و فیلسوف بزرگ فرانسوی

راه خدا شناسی منحصر به عقل و شکوک و توهمات نیست بلکه شعور فطری بهترین راهی است برای اثبات این موضوع. [۳]

۴ – رومین ROMANES فیلسوف معروف انگلیسی

تمامی مبانی علمی و فلسفی من در باب پدیدار شدن جهان از ماده لاشعور باطن و وجود جهان نیز بدون صانع متعال و حکیم مقتدر که احساس درونم به تحقق او گمراه و حکمت های آفرینش او را تصدیق می کند محال است و آفریدگار جهان حق است. [۴]

۵ – هربرت اسپنسر HERBERT SPENCER فیلسوف بزرگ انگلیسی

ما از میان این همه اسرار که هر چه بیشتر تحقیق می کنیم بر غموض و ابهام آن می افزاید، یک حقیقت روشن و قطعی را درک می کنیم و آن حقیقت این است که فوق انسان یک نیروی ازلی و ابدی وجود دارد که همگی اشیاء از او پدید آمده اند. [۵]

۶ – بالز پاسکال BLAIZE PASKAL فیلسوف معروف فرانسوی

هیچ چیز جز عقیده به خدا سوز درون و تشنگی روح ما را فرو نمی نشاند. به وجود خدا دل گواهی می دهد نه عقل و ایمان از این راه به دست می آید. [۶]

۷ – جان لاک JOHN LOCHE حکیم بزرگ انگلیسی

علم به وجود خدا از راه عقل است، به این معنی که چون به وجود خود یقین داریم و می دانیم که وجود ما حادث است و همه وقت نبوده است و نیز عقل حکم می کند که عدم نمی تواند چیزی را به وجود آورد. پس یقین می کنیم که ما را ذات دیگری به وجود آورده است که او همیشه بوده است. و چون ما را دیگری به وجود آورده است پس هر چه در ما است از او است . پس او قدرتش کامل است و چون ما عقل داریم پس البته آن ذات هم عاقل است. و دلیل دیگر اینکه هیچ کس نمی تواند منکر شود که چون وجود های جهان همه حادث هستند پس وجودی هم باید باشد که قدیم بوده و دیگری او را به وجود نیاورده باشد. از طرف دیگر می دانیم که ذات دو قسم می تواند باشد مدرک و بی ادراک و هیچ کس نمی تواند بپذیرد که ذات بی ادراک ادراک ایجاد کند. پس ذاتی که همیشه بوده و هست مدرک است و مجرد هم هست چون می دانیم که ادراک خاصیت نوعی ماده نیست. [۷]

۸ – بروخ اسپینوزا BARNCH SPINOZI از حکمای درجه اول اروپا

خدا جوهری است قائم به ذات و جاوید و واجب الوجود با صفات بی شمار و نامحدود و وجودش مبرهن بلکه بدیهی است. [۸]

 ۹ – فیلیسین شاله PH. SHALEH فیلسوف معروف

هیچ بی خدایی وجود ندارد، هر کس به طرزی به او می اندیشد و به گونه ای او را درک می کند. [۹]

۱۰ – اکسینوفان XENO DANES از فلاسفه بزرگ

برای عالم الهی است واحد. از هر گونه توصیفات بشری دور است و با تمامی ذات خود هردیدنی را می بیند و با تمامی ذات خود هر شنیدنی را می شنود و با تمامی ذات خود ادراک می کند و آن وجود عالی در تمام حالات ثابت و دور از حرکت می باشد و خود به وحدانیت و تنها با قوه ادراکی خود تمام عالم وجود را درک می کند. انسان خیال می کند که خدا هم مانند انسان به توسط آلات احساس می کند و می زاید و می میرد بلی تمام حیوانات خداوند را طبق شئون خود تصور می کنند. [۱۰]

۱۱ ارسطوطالیس ARLSLOLL شاگرد افلاطون

هر گاه انسانی خود را از همه مشاغل و علایق خالی کند و دست از اغیار کوتاه سازد بدون تأمل میل می کند به کسی که خالق و صانع اوست. [۱۱]


 1. ارتباط انسان و جهان
 2. آیین زندگی دیل کارنگی جلد ۱ صفحه ۲۱۵
 3. ارتباط انسان و جهان جلد ۳ صفحه ۱۷۵- راه خداشناسی صفحه ۷۹
 4. اسلام و عقائد و آرای بشری چاپ ششم صفحه ۳۰۶
 5. آفریدگار جهان چاپ دهم صفحه ۲۳۲ به نقل از فرهنگ قصص قرآن صفحه ۶۰
 6. دائره المعارف فریدوجدی جلد ۱ صفحه ۴۷۲ –  سیر حکمت در اروپا جلد ۲ صفحه ۱۴
 7. فلسفه بشری و اسلامی صفحه ۴۹
 8. سیر حکمت در اروپا جلد دوم صفحه ۳۰
 9. متافیزیک صفحه ۶۹
 10. ارتباط انسان و جهان
 11. دائرهالمعارف فرید وجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.