توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / حوزه موضوعات / سیاست / اصل سیزدهم قانون اساسی

اصل سیزدهم قانون اساسی

  • اصل ۱۳ : ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند .

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.