توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / حوزه موضوعات / سیاست / اصل دوازدهم قانون اساسی

اصل دوازدهم قانون اساسی

  • اصل ۱۲ : دین‌ رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌ عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی‌ اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌ می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه‌ خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت‌ دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌ داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن‌ مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌ .

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.